top of page

Unleash Creativity

Who are we.

One family consisting of generations of young people aged 18-35. Here is a "Salary Home" where you can teach and advise, and where you can work even when you are tired.

Home Office

"If you like to think creatively, share your thoughts with others, and move forward in the most beautiful office in Ulaanbaatar, in an atmosphere that feels like home, then Home Office is perfect for you."
JOB LIST

Work with Us

Job Found

Даатгалын борлуулалтын менежер

Төрөл:

Бүтэн цагийн

Ажлын байрны зорилго: Борлуулалт хийх Харилцагчдын даатгалын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх Харилцагчийн хүсэлт, хүлээлт, саналыг боловсруулах Ажлын байрны үндсэн үүрэг: Борлуулалтын арга тактик боловсруулах Борлуулалтын сувгийг тодорхойлох, сувгуудад тохирсон бүтээгдэхүүнийг оновчлох Борлуулалтыг дэмжих хөтөлбөрийг боловсруулах Андеррайтерийн багийг мэдээллээр хангах Харилцагч байгууллагуудаа халамжлах

2024 оны 2-р сарын 27

Монре Даатгал ХХК

Харилцагч үйлчилгээний ажилтан

Төрөл:

Бүтэн цагийн

1. Нөхөн төлбөрийн болон бусад шаардлагатай мэдээллийн талаар дуудлага авч мэдээлэл өгөх 2. Онлайнаар хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгөх 3. Харилцагчдыг халамжлах, мэдээллээр хангах 4. Өдрийн дуудлагын дата мэдээлэл бүртгэх

2023 оны 5-р сарын 10

Монре Даатгал ХХК

Нөхөн төлбөрийн менежер

Төрөл:

Бүтэн цагийн

1. Харилцагчидад нөхөн төлбөрийн талаархи мэдээллийг өгөх

2023 оны 5-р сарын 10

Монре Даатгал ХХК

Дуудлагын даатгалын ажилтан

Төрөл:

Бүтэн цагийн

1. Даалтгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах, сурталчлах 2. Даатгалын борлуулалт хийх

2023 оны 11-р сарын 7

Монре Даатгал ХХК

Автын механик

Төрөл:

Бүтэн цагийн

1. Тос тослогоо 2. Явах эд ангийн үйлчилгээ

2023 оны 11-р сарын 7

Автохаб ХХК

Засварын үйл ажиллагааны менежер

Төрөл:

Бүтэн цагийн

1. Компани болон үйлчлүүлэгч хоорондын гүүр болох замаар зочид, үйлчлүүлэгчийг угтаж авах 2. Автомашины засвар үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй зөвлөгөө мэдээллийг үйлчлүүлэгчид утсаар болон биечлэн өгөх бөгөөд сэтгэл ханамжыг өндөр түвшинд байлгах 3. Бүртгэл мэдээллийг програмд хөтлөн, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийн мэдээллээр хангах 4. Шаардлагатай тохиолдолд Ерөнхий менежерийг орлон ажиллана.

2023 оны 11-р сарын 7

Автохаб ХХК

Харилцагчийн үйлчилгээний ахлах менежер

Төрөл:

Хагас цагийн

- Харъяалагдах ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чиглүүлэх - Багийн тавьсан зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллах - Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх - Компанийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдалд дэмжлэг үзүүлэх

2024 оны 2-р сарын 27

Монре Даатгал ХХК

График дизайнер

Төрөл:

Бүтэн цагийн

Сошиал сувгууд хөтлөх Сошиал контент бэлтгэх (Post, Reel г.м) Дизайны ажлуудад туслахаар оролцох

2024 оны 2-р сарын 27

Монре Файнаншиал ХХК

Өр барагдуулах ажилтан

Төрөл:

Бүтэн цагийн

- Зээлдэгчдэд зээлийн эргэн төлөлтийн мэдээлэл өгөх - Хугацаа хэтэрсэн зээлдэгчдийн эргэн төлөлтийг хийлгэх - Харилцагчидад эргэн төлөлтийн мэдээлэл өгөх /Зээлдэгчдийн хаягаар мэдэгдэл илгээх/ - Сар бүрийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллана.

2024 оны 2-р сарын 27

Зээл Эм Эн Платформ ББСБ ХХК

Зээлийн мэдээллийн оператор

Төрөл:

Бүтэн цагийн

Харилцагчидад дуудлагаар ерөнхий болон зээлийн эргэн төлөлтийн талаарх мэдээллийг өгөх

2024 оны 2-р сарын 27

Зээл Эм Эн Платформ ББСБ ХХК

Нягтлан бодогч

Төрөл:

Бүтэн цагийн

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг холбоглох хууль тогтоомж, стандартын дагуу хөтлөн явуулах Өдөр тутмын тайлан, балансыг хугацаанд нь гаргах Удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах

2024 оны 2-р сарын 29

Автохаб ХХК

bottom of page