top of page
Asset_134x_-_Copy.png

Бидэнтэй нэгдэх

Та энэхүү цахим анкетыг бөглөөрэй.
 

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет
Та шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө үү.

Хувийн мэдээлэл бөглөх хэсэг
Та шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө үү.

Цээж зураг оруулах

Боловсролын мэдээлэл бөглөх хэсэг
Та шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө үү.

*Боловсролын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хамгийн сүүлд төгссөн их дээд сургуулиас эхлэн 3 хүртэлх сургуулийн мэдээлэл оруулна уу.
*Нэмэлт мэдээлэл бөглөх хэсэг

Гадаад хэлний мэдлэг бөглөх хэсэг
Та шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө үү.

Програм хангамжийн мэдлэг бөглөх хэсэг
Та шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө үү.

Бусад ур чадвар бөглөх хэсэг
Та шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө үү.

Ажлын туршлага бөглөх хэсэг

Та амжилттай бүртгэгдлээ! Бид тантай холбогдох болно.

Та бөглөх шаардлагатай талбарыг бөглөнө үү!

bottom of page