top of page

P2P INVESTING

Зээлмн нь 2019 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба одоогийн байдлаар 300+ мянган харилцагчтайгаар зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн P2P үйлчилгээг хүргэж байна.

Бид технологийн тусламжтайгаар санхүүгийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгон, санхүүгийн боловсролыг нийтэд түгээх зорилготойгоор ажиллаж байна.

Бондын танилцуулгатай танилцах бол

P2P Танилцуулгатай танилцах бол

bottom of page