top of page

ISO стандарт нэвтрүүлэлт

Screenshot 2024-03-05 at 12-34-27 ISO THINGY for TVS 2024.png

ISO буюу Олон улсын Стандарчлалын байгууллага нь дэлхийн 160 гаруй орны гишүүнчлэлээс бүрдсэн, стандарт боловсруулагч, түгээгч дэлхийн хамгийн том байгууллага юм. ОУСБ нь оролцогч талуудын (НҮБ түүний дэд байгууллага, WHO, WTO, IEC гэх мэт) хүсэлт хэрэгцээнд үндэслэн дэлхийн хөгжилд чухал шаардлагатай байгаа стандартуудыг боловсруулан гаргадаг. Тус байгууллага нь 1947 онд Швейцарь улсад байгуулагдсан байдаг.

 

Урин цаг ирэхтэй зэрэгцэн World standard consulting HOME Оффист ирлээ.

Уг байгууллага нь Олон улсын Стандартчиллын байгууллага болох ISO (International Organization for Standardization)-оос гаргасан Менежментийн тогтолцооны стандартуудын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг, сургалт явуулдаг байгууллага ба Манай HOME Office-н Zeel.mn, Монре Даатгал - Monre Insurance, Monre Financial зэрэг компаниуд үйл ажиллагаандаа ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 стандартыг нэвтрүүлэхээр шаргуу ажилласны эцэст шалгалтаа өгөх цаг нь ирлээ.

Бидэнд амжилт хүсээрэй!

bottom of page