top of page

Э.Даваасүрэн

Санхүү хариуцсан захирал

Энхболд овогтой Даваасүрэн нь Монрефайнаншиал ХХК-д Бизнес анализ, санхүү бүртгэл хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байна.


Санхүүгийн менежментээр мэргэшсэн бөгөөд өмнө нь Нэткапитал санхүүгийн грудд-п Санхүү хариуцсан захирал, KPMG TAX TMZ ХХК-д Ахлах хянагч, Mongolian Mining Corporation-д Үил ажиллагаа хариусан санхүүгийн ахлах, MCS Asia Pacific Brewery ХХК-д ахлах нягтлан бодогчоор тус тус ажиллаж байсан туршлагатай.

bottom of page