top of page

Б.Нямдорж

Санхүүгийн менежер, Актуарч

Батжаргал овогтой Нямдорж нь Монрефайнаншиал ХХК-д Санхүүгийн менежер, Монре Даатгал ХХК-д Актуарч албан тушаалд тус тус томилогдон ажиллаж байна.


Монгол Улсын их Сургуулийг Санхүүгийн менежментийн бакалавр чиглэлээр дүүргэсэн бөгөөд Алтан Жолоо Групп ХХК-д Санхүү бүртгэлийн ажилтан, Зээл Эм Эн Платформ ББСБ ХХК-д Зээлийн эдийн засагч зэргээр ажиллаж байсан туршлагатай.

bottom of page